Anjelský seminár – POMOC INDIGOVÝM, KRYŠTÁLOVÝM A INÝM CITLIVÝM DEŤOM

Máte pocit, že nezvládate svoje dieťa, že je neposlušné, ťažko zvládnuteľné, máte problémy s jeho výchovou ? Alebo je príliš citlivé, zraniteľné a náladové?

 

Chcete vedieť, či vaše dieťa je „Indigové“, „Kryštálové“, „Vesmírna duša“ a či tu, na Zemi, má jeho duša nejaké vyššie poslanie?

 

Anjeli mi temer denne privádzajú do života nádherné čisté nové duše, ktoré nás prišli učiť o láske, porozumení, odpúšťaní a o tom, ako milovať Stvoriteľa, ale aj seba, svoj život a život na tejto jedinečnej planéte Zem, plnej úchvatných krás.

 

Tento svet a spoločnosť však nie sú ešte dosť pripravené pochopiť tieto bytosti, ktoré chcú a majú za úlohu zrušiť staré zabehané poriadky, šablóny a štruktúry, ktorými sa riadime už po stáročia. Často sú nepochopené aj vo svojej vlastnej rodine. Nerozumejú im vlastní rodičia, súrodenci, starí rodičia. Nerozumejú ich správaniu sa, nechápu prečo reagujú na rôzne veci inak, ako sú naučení oni. Nerozumejú im v škole klasického typu, lebo nechcú rešpektovať autority len preto, že sa to od nich vyžaduje. Často končia u psychológa alebo psychiatra a nesú si po celý zvyšok života nálepku: ADD alebo ADHD (hyperaktivita a hyperaktivita s poruchou pozornosti), dyslektik, dysgrafik alebo porucha dyskalkúlia.

 

Pripravila som preto, vedená anjelmi, seminár, na ktorom sa naučíte rozumieť svojim deťom, vnúčatám, súrodencom, žiakom, ktorí majú toto poslanie a prišli nás učiť.

 

Naučíte sa, ako sa tieto deti prejavujú, ako reagujú, čo potrebujú, aby boli zdravé, spokojné a šťastné a aby sa zaradili do spoločnosti bez vplyvu chemických liekov, návštev lekárov, psychológov a psychiatrov.

 

Prejdeme meditáciou na očistu od negatívnych energií, naučím Vás, ktorých anjelov a archanjelov môžete požiadať o pomoc so svojimi deťmi a účinné modlitby na riešenie rôznych situácií a problémov, ktoré súvisia s výchovou týchto detí.

 

 

Všetko toto preberieme na celodennom seminári od 10,00 do 18,00 hod.v Košiciach,

v Podnikateľskom centre, na Pražskej ulici č. 4, č. 113.

 

Ak sa chcete dozvedieť, aké je Vaše dieťa, prineste si jeho fotografiu (môže byť aj v mobile).

 

Cena seminára: 50,-Eur.

 

Na seminár sa treba prihlásiť vopred, na č. môjho tel.: 0905475137, alebo e-mailom na:

anka.zelenakova@centrum.sk, alebo osobne na horeuvedenej adrese.

 

Termín konania bude dohodnutý osobne. Semináre sa konajú zvyčajne v sobotu a prebiehajú v malých skupinách, aby sme mali na seba dostatočný čas a priestor.

Najbližší seminár sa bude konať:

Tento seminár sa môže uskutočniť na základe dohody a upresnenia termínu (aj individuálne) v sobotu alebo aj v pracovný deň.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZjBiY2Uz