» Modlitba posla svetla
Modlitba posla svetla z knihy Doreen Virtue: Liečenie s anjelmi

 

Modlitba posla svetla

 

„Rozhodujem sa zostať zakotvená vo vedomí lásky, Boha a svojho pravého ja. V tomto strede, podobne ako v strede hurikánu, je všetko kľudné, v bezpečí a pokojné. Moja sila, múdrosť a mier pochádzajú zo zakotvenia v tomto strede a žiadam o duchovnú pomoc od Boha a Jeho anjelov v tom, aby moja myseľ bola v súlade s pravdou. Ochotne prestávam lipnúť na materiálnom svete, lebo viem, že tak môžem účinne pomáhať druhým.

Dôverujem tomu, že mi Boh poskytne všetko, čo potrebujem, a nechávam sa viesť Jeho všemohúcou múdrosťou na všetkých cestách. Prijímam stálu stravu lásky a radosti, lebo viem, že si zaslúžim šťastie a zdravie.

Ochotne a láskyplne sa zriekam všetkých súdov ega, týkajúcich sa mňa, i druhých ľudí, pretože viem, že všetko, čo chcem, pochádza z môjho rozhodnutia zdieľať jednotu všetkého života. Viem, že mám byť liečiteľkou a učiteľkou v Božej službe a teraz naplno prijímam svoje poslanie bez odkladov a bez výhrad. Vzdávam sa akéhokoľvek chovania, ktoré by mi bránilo počuť môj vnútorný hlas, a šťastne dôverujem svojmu vnútornému vedeniu, že ma povedie po ceste poslov svetla, na ktorej s radosťou slúžim ako nástroj lásky.

Zriekam sa akýchkoľvek pochybností alebo obáv, ktoré by na mňa mohli doliehať ohľadom napĺňania môjho Božského poslania, a zaväzujem sa teraz, že si budem neustále uvedomovať svoj vnútorný hlas.

Viem, že toto je jediný nástroj, ktorý budem potrebovať k svojmu vlastnému vyliečeniu i k vyliečeniu sveta.

Amen.“


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

YzFhMj