Terapia energiou Reiki
Reiki

V dnešnej dobe ľudia stále viac potrebujú prepojiť svoj materiálny spôsob života s duchovným. Hľadajú spôsoby, ako získať harmonický život, vzťahy, hľadajú krásu a harmóniu v prírode, v rodine, hľadajú svoj životný cieľ. Hľadajú spôsoby, ako si udržať zdravie, o ktoré prichádzajú svojím uponáhľaným, stresujúcim životom.

Takéto spôsoby udržania a prinavrátenia zdravia Vám môže dať REIKI – univerzálna vesmírna – božská energia.

Novodobá história učenia Reiki sa začína v druhej polovici 19. storočia. Učenie založil japonský kresťanský mních Dr. Mikao Usui, pôvodne pôsobiaci na univerzite v Kyote. Jedného dňa sa ho jeho žiaci opýtali, akou metódou vlastne liečil Ježiš, pretože v Biblii sa píše, že uzdravoval chorých len prikladaním rúk. Dr. Usui začal po tejto metóde pátrať.

V starom sanskritskom spise jedného kláštora sa dostal k rozhodujúcemu objavu. Našiel popis starej metódy liečenia pomocou božskej, univerzálnej energie a našiel i k nej patriace symboly, ktoré mali zrejme veľký význam pre jej účinnosť.

Po dôkladnej očiste a dlhých meditáciách mal Dr. Usui mimozmyslový zážitok, pri ktorom bol do metódy Reiki vysvätený a mohol ju tak šíriť ďalej.

Ďalšie obdobie svojho života strávil Dr. Usui tým, že liečil a pomáhal chudobným v okrajových štvrtiach mesta Kyoto. Po tom, čo sa jeho bývalí pacienti, chorí žobráci, ktorým pomohol opustiť chudobnú štvrť, vyliečení, po nejakom čase znova vrátili do časti mesta žobrákov a tvrdili, že riadny každodenný život v práci je pre nich príliš namáhavý, Dr. Usui si uvedomil význam kozmického zákona, zákona harmónie a rovnováhy, že dávanie a branie musia byť v rovnováhe. Pacient nesie sám zodpovednosť za seba a za svoje zdravie. Spoznal, že nestačí niekoho len liečiť, ale treba ho aj priviesť k zodpovednosti za seba samého. Na základe týchto skúseností sa Dr. Usui rozhodol opustiť žobrácku štvrť mesta a začal šíriť učenie Reiki. Keďže však poznal najzákladnejšiu vlastnosť Reiki – božskú slobodu – vyučoval Reiki bez pozícií rúk. Keď si človek osvojí a pochopí Reiki, ona ho už automaticky vedie k tomu, kam má položiť ruky.

Chápať Reiki znamená žiť podľa zásad:

„V tento deň sa nebudem zlostiť a rozčuľovať!“

„V tento deň sa nebudem znepokojovať a zbavím sa všetkého trápenia!“

„V tento deň budem poctivo a statočne pracovať!“

„V tento deň budem vďačný a vážiť si svojich rodičov, učiteľov a starších!“

„V tento deň budem milovať a ctiť všetko živé a všetky bytosti!“

(Dr. Mikao Usui)

 

Čo je Reiki?

Slovo Reiki pochádza z japončiny a znamená: univerzálna, kozmická, teda božská životná sila, energia.

Je to inteligentná božská energia, ktorá slúži výlučne na terapiu a zachovanie zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Počas terapií energiou Reiki, táto energia terapeutom len preteká, terapeut je „kanálom“ pre božskú energiu. Preto nevzniká nebezpečenstvo, známe z iných liečiteľských metód, kde terapeut vydáva svoju vlastnú, životnú energiu a tak sa skoro opotrebuje a „vyhasne“.

Za žiadnych okolností nemôže škodiť žiadnemu človeku!

Ošetrenie energiou Reiki sa dá kombinovať s každou inou formou liečby a terapie ezoterickej alebo medicínskej a psychologickej oblasti. Ošetrenie môžeme prevádzať aj počas operácie (aj na diaľku), za účelom odstránenia negatívnych následkov narkózy a bolestí.

Energia Reiki preniká všetkým.

 

Reiki harmonizuje, podporuje rozpúšťanie blokov a stresov vo všetkých formách bytia, aktivizuje v človeku vlastné samoliečiace sily a procesy. Reiki privádza liečivú životnú energiu, zmenšuje a odstraňuje bolesť a vedľajšie nežiadúce následky chorobného stavu. Reiki slúži na uvoľnenie stresu, napomáha k transformácii iných foriem energie. Podporuje tak telesný, ako aj duševný a duchovný vývoj človeka.

 

Pozor! Nenahrádza však potrebné návštevy u lekára!

YmRhZD