Anjelská medicína
Anjelská medicína

Všetci počujeme hlas z nebies. Hlas prechádza naším srdcom, žalúdkom, hlavou, ušami i očami. Má oveľa väčší dosah, než sami tušíme, najprv mu ale musíme dať dovolenie formálnou alebo improvizovanou modlitbou. Dokonca aj len povzdych: „Keby mi tak niekto mohol pomôcť“, dokáže privolať anjelskú pomoc.

Anjel_1

Tento proces je však ohrozovaný strachom. Bránia mu rôzne obavy typu: „čo keď sa zbláznim“, „stratím nad sebou kontrolu“, „urobím chybu“, „budem potrestaný“, alebo „stratím sám seba“. Možno aj bolestivé dedičstvo zo stredovekých procesov s čarodejnicami ovplyvnilo naše dnešné vnímanie duchovného sveta.

Našťastie anjeli a archanjeli dokážu tieto hlboko zakorenené strachy vyliečiť, čím obnovujú našu potlačenú schopnosť počúvať, vidieť a dotýkať sa.

 

Každý má najmenej jedného anjela strážneho, ktorý mu bol pridelený, ktorý ho sprevádza počas celého jeho života a nikdy ho neopustí. Môžeme sa mu prihovárať, žiadať ho o pomoc a radu. Ak ho požiadame o čokoľvek, vždy nám nejakým spôsobom pomôže. Musíme ho však poprosiť alebo požiadať. Ani anjeli, ani archanjeli nám na základe „zákona slobodnej voľby“ nevstúpia bez požiadania do nášho života. Výnimkou je situácia, keď sme v ohrození života, a ešte nenastal náš čas na odchod z tohto sveta. Nie vždy však anjelov počujeme alebo vnímame . Komunikácia s nimi prebieha prostredníctvom opakujúcich sa pocitov, myšlienok, vízií alebo vnútorného hlasu.

 

Slovo anjel znamená „posol“. Anjeli nám doručujú odkazy od božskej mysle nášho Stvoriteľa. Anjeli sú darmi, zoslanými od Boha, aby sme nezabúdali na svoj Božský pôvod, milovali a boli láskaví, aby sme zušľachťovali svoje schopnosti a prispievali tak ku zlepšeniu sveta. Zároveň nás chránia pred nebezpečenstvami do doby, než sa naplní náš čas. Taktiež nás bezpečne sprevádzajú oblasťou milostných vzťahov, zdravia, zamestnania a dokonca aj financií.

Anjeli sú tu s nami, aby presadzovali božský mierový plán. Vedú nás k pokoju, lebo vďaka pokojným ľuďom môže vzniknúť pokojný svet. Preto nám anjeli túžia pomáhať akýmkoľvek spôsobom, ktorý nás privedie k pokoju. Nijako ich neobťažuje, ani ich neoberáme o vzácny čas, ak ich žiadame i o „malé“ láskavosti. Anjeli vedia, že malé nepríjemnosti sa často nabaľujú a zvyšujú celkový stres. Preto nám radi pomôžu s akýmikoľvek prekážkami.

 

ANJELI STRÁŽNI

Anjeli strážni sú nám pridelení na celý život. Títo anjeli nikdy nežili na Zemi ako ľudia (s výnimkou „inkarnovaných anjelov“ - anjeli, ktorí na kratšiu či dlhšiu dobu preberajú ľudskú podobu).

Každý jedinec, nech už sú jeho viera, povaha, či životný štýl akékoľvek, má väčšinou dvoch strážnych anjelov. Jeden je „ponúkajúci“ anjel, ktorý nás nabáda robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s naším najvyšším ja. Tento anjel pozná naše silné stránky a schopnosti a dáva nám silu jasne žiariť vo všetkom, čo robíme.

Druhý anjel strážny sa nám prihovára oveľa tichším hlasom a jeho energia je jemnejšia. Tento anjel nás ukľudňuje, keď sa cítime smutní, osamelí alebo sklamaní. Objíme nás, keď nezískame vytúžené zamestnanie alebo byt, uteší nás, keď sa neuskutoční naše víkendové rande.

Môžeme mať viac ako dvoch strážnych anjelov (stačí o nich požiadať).

Naši anjeli majú odlišné energie, ktoré robia ich vzhľad a chovanie charakteristickým pre mužské alebo ženské pohlavie. Anjeli majú krídla a anjelský vzhľad, aký poznáme z obrazov. Krídla však nepoužívajú k cestovaniu, ale zahalia nimi človeka, ktorého chcú utešiť. S krídlami sa nám zjavujú preto, aby sme ich mohli ľahšie spoznať. Avšak u ľudí, ktorí vyznávajú východné náboženstvá alebo u priaznivcov New Age sa s krídlami nezjavujú.

 

ARCHANJELI

Archanjeli dohliadajú na anjelov strážnych. Sú zvyčajne väčší, silnejší a mocnejší ako anjeli. Podľa toho, akú vieru vyznávame, existujú štyri, sedem alebo dokonca nekonečné množstvo archanjelov.

Archanjeli sú mimo náboženských vyznaní, pomáhajú každému, nech už verí v čokoľvek, alebo neverí vôbec. Dokážu byť s každým z nás, jednotlivo i so všetkými zároveň, lebo nepodliehajú časopriestorovým obmedzeniam. Archanjelov privoláme, ak ich požiadame vnútorným hlasom o pomoc. Netreba použiť žiadne formálne modlitby.

Najznámejší z nich, uvádzaní po stáročia aj v rôznych náboženských spisoch sú: Michael, Rafael, Uriel, Gabriel.

Poselstvi archandelu

Meno Archanjela Michaela znamená „ten, ktorý je ako Boh“, alebo „ten, ktorý vyzerá ako Boh“. On je tým archanjelom, ktorý zbavuje planétu a jej obyvateľov následkov strachu. Michael je patrónom policajtov a nám všetkým dodáva odvahu a podporuje nás, aby sme nasledovali pravdu a naplnili naše božské poslanie. Michaela volajte, ak cítite strach alebo si nie ste istí svojou osobnou bezpečnosťou, svojím božským poslaním alebo nejakým dôležitým životným rozhodnutím. Taktiež ho môžete zavolať, ak potrebujete vyriešiť akýkoľvek problém so strojmi alebo elektrinou.

Meno Archanjela Rafaela znamená „Boh lieči“, lebo Rafael má na starosti liečenie tela. Pomáha všetkým liečiteľom, vrátane tých potenciálnych. Zavolajte ho pri akomkoľvek zranení alebo ochorení, či už ide o vás alebo niekoho iného (vrátane zvierat). Rafael vám taktiež pomôže pri liečbe, čo platí i pre štúdium a budovanie vlastnej lekárskej praxe. Pomáha aj cestovateľom, takže sa môžete naňho obrátiť so žiadosťou, aby vám zabezpečil pokojné a bezpečné cesty. Rafael uzdravuje všetko, čo potrebuje uzdraviť, teda aj choré vzťahy.

Meno Archanjela Uriela znamená „Boh je svetlo“. Jeho úlohou je zalievať svetlom nepríjemné situácie a osvetľovať tak našu schopnosť riešiť problémy. Uriela zavolajte, kedykoľvek sa dostanete do nepríjemností a potrebujete myslieť jasne a nachádzať odpovede.

Meno Archanjela Gabriela znamená „Boh je mojou silou“. Niekde je označovaný ako archanjel ženského zjavu, niekde mužského zjavu. Je archanjelom-poslom, pomáhajúcim všetkým pozemským hlásateľom, ako sú napr. spisovatelia, učitelia a novinári. Gabriela volajte na pomoc v prípade, že potrebujete prekonať strach alebo nerozhodnosť, súvisejúcu s komunikáciou.

Existuje ešte rad ďalších archanjelov. Každý archanjel má určené svoje kompetencie. Taktiež každému prislúcha určitá farba a drahý kameň, pomocou ktorých archanjelov ľahšie privoláme a identifikujeme.

 

NANEBOVZATÍ MAJSTRI

Nanebovzatí majstri sú bytosti, ktoré žili na Zemi ako veľkí vodcovia, učitelia a liečitelia, a ktorí nám zo svojej výhodnej pozície v duchovnom svete naďalej pomáhajú, napr. Mojžiš, Budha, Mária, Yogananda.

 

PRÍRODNÍ ANJELI

Sú to víly, elementáli, dévovia. Sú božími anjelmi, ale na rozdiel od anjelov strážnych a archanjelov, majú prírodní anjeli ego. Sú hmotnejšími anjelmi, lebo žijú bližšie k Zemi a bytosti žijúce na Zemi koniec koncov ego mávajú.

Prírodní anjeli vrátane víl sú božími anjelmi, starajúcimi sa o životné prostredie. Dohliadajú na zemskú atmosféru, krajinu, vodstvo a zver. Pokiaľ rešpektujete prírodu, napr. tým, že recyklujete a zbierate odpadky, víly vašu snahu vysoko ocenia. Pokiaľ sa dokonca napr. staráte o zvieratá a používate netoxické čistiace prostriedky, víly budú nadšene vyhľadávať stretnutia a spoluprácu s vami.

Ľudia, ktorých životné poslanie zahŕňa pomoc zvieratám alebo životnému prostrediu, často sa nachádzajú v spoločnosti víl alebo elementálov, ktorí plnia rovnakú úlohu, ako ich anjeli strážni.

 

O našich drahých zosnulých a o duchovných poradcoch.

Okrem anjelov, archanjelov a nanebovzatých majstrov nás sprevádzajú svojou pomocou a radami aj naši drahí zosnulí. Patria k nim aj príbuzní, ktorí zomreli ešte pred naším narodením, zosnulí, ku ktorým nás pútal silný cit, alebo ľudia z našej minulosti, ktorí nás učia zručnostiam, dôležitým pre naše životné poslanie. Zosnulá osoba, ktorá s nami zostáva neustále, je označovaná za nášho „duchovného poradcu“. Zvyčajne máme jedného alebo dvoch duchovných poradcov.

Keď sa človek odoberie zo sveta živých, dostane možnosť vykonávať službu, ktorá môže pomôcť nielen jeho duchovnému rastu, ale aj ostatným ľuďom. Niektorí ľudia sa chcú stať duchovnými poradcami svojich žijúcich blízkych. Zvyčajne s nimi zostanú až do konca ich fyzického života.

Duchovní poradcovia sú s nami preto, že nás milujú a boja sa o nás. Možno máte podobné životné poslanie ako zosnulý, ktorý stojí po vašom boku. Pokiaľ sa mu ho počas života nepodarilo naplniť, môže to vaším prostredníctvom napraviť.

 

ZVIERACÍ ANJELI

Medzi našími blízkymi zosnulými, ktorí na nás dávajú pozor, sú i niektorí z našich zvieracích miláčikov. Naši psi, mačky, kone, i akékoľvek ďalšie zvieratá, ktoré sme veľmi ľúbili, s nami zostávajú aj po svojej fyzickej smrti.

 

JASNOZRIVOSŤ - JASNOVIDECTVO

Existujú 4 druhy jasnozrivosti:

 1. Jasnovidenie – prijímanie nebeských posolstiev v podobe obrazov.

 2. Jasnopočutie - prijímanie nebeských posolstiev v podobe zvukov.

 3. Jasnocítenie - prijímanie nebeských posolstiev v podobe pocitov.

 4. Jasnovedenie, jasnomyslenie – prijímanie nebeských posolstiev v podobe myšlienok.

   

Tieto schopnosti sa dajú naučiť, alebo v sebe objaviť, precvičovaním. Taktiež sa dajú rôznymi metódami a cvičeniami prehlbovať.

 

AKO ZVYČAJNE CÍTIME PRÍTOMNOSŤ BYTOSTÍ Z DUCHOVNÉHO SVETA

Niekoľko spôsobov, ako sa prostredníctvom pocitov spájame s našimi anjelmi a zosnulými milovanými:

 

 • Cítite obľúbenú voňavku vášho zosnulého blížneho, alebo inú charakteristickú vôňu, ktorá vám ho pripomína.

 • Cítite vôňu kvetín alebo dym, ale nablízku nie sú žiadne kvety ani oheň.

 • Cítite, že sa vás niekto dotkol, pohladil vás po vlasoch, zľahka do vás štuchol, prikryl vás alebo vás objal.

 • Cítite, ako si niekto vedľa vás sadol, na gauči alebo posteli zostala priehlbina na mieste, kde sa tento zosnulý človek alebo zviera uvelebili.

 • Cítite zmenu tlaku, stiesnenosť okolo hlavy, máte pocit, akoby vám čosi búšilo do čela, akoby sa vám v hlave pohybovala akási duchovná esencia, alebo pocit podobný stavu pod vodou.

 • Zmeny teploty vzduchu.

 • Náhly záchvat eufórie alebo pocit slasti.

 • Inštinktívny pocit, že to, čo zažívate, nemôže byť skutočné.

 • Zaplaví vás pocit dôvernej znalosti, ako sa zosnulý človek, ktorého ste veľmi dobre poznali, vznáša vo vašej blízkosti.

 

Pri skutočnom anjelskom stretnutí máte pocit tepla, bezpečia, lásky a pohodlia, pokým pri falošnom stretnutí pocítite chlad, bodanie a strach. Pôvodcom falošných stretnutí môže byť ego, alebo nejaký pozemský duch. Pozemskí duchovia sú bytosti, ktoré sa boja prejsť vo svojej posmrtnej fáze k božskému svetlu z dôvodu pripútania k svetskému životu alebo zo strachu, že ich Boh bude súdiť a uvrhne ich do „pekla“. Preto tieto bytosti zostávajú blízko Zeme a môžu tak narúšať šťastie žijúcich ľudí.

Z týchto dôvodov je veľmi dôležité a záslužné takýchto zblúdilých duchov uviesť na správnu cestu, pomôcť im nájsť cestu „domov“ a odviesť ich do svetla.

 


OTAwND