Základný anjelský seminár

 

ZÁKLADNÝ ANJELSKÝ SEMINÁR

 

Chcete, aby sa Vám lepšie darilo v láske, v práci, kariére, rodine a v oblasti zdravia? Chcete ochrániť svoju rodinu a nájsť „svoju životnú cestu“?

anjel

NAUČTE SA KOMUNIKOVAŤ SO SVOJIMI ANJELMI

 

Anjeli sú stále s nami, od nášho narodenia, po celý náš život. Sú to čisté duchovné bytosti, na veľmi vysokej úrovni a vysokých vibrácií. Každý človek má najmenej jedného anjela strážneho. Anjeli nás nikdy neodsudzujú, ani neposudzujú, vidia v nás len tie najlepšie vlastnosti a sú tu preto, aby nám pomáhali.

Komunikácia s nimi je veľmi jednoduchá a bezpečná, nie sú potrebné žiadne zložité rituály. Treba len vedieť, ako na to. Naučiť sa to môže každý.

 

Na Základnom anjelskom seminári sa naučíte podstatné veci o energiách, čakrách, aure, anjeloch, Archanjeloch a duchovných sprievodcoch.

Spoznáte ríšu Archanjelov, ich mená, kompetencie a ako sa prejavujú, ako vyzerajú, aké znamenia nám dávajú. Naučíte sa aké druhy jasnozrivosti poznáme, ako ju rozvinúť alebo prehĺbiť, ako prebieha liečenie s anjelmi a naučíte sa anjelské ochrany proti negatívnym energiám.

V priebehu seminára prežijete meditáciu: „Očistenie čakier s Archanjelom Michaelom“ a „ Ako sa spojiť so svojím anjelom strážnym“. Dozviete sa, ktorý anjel strážny Vám bol pridelený a ktorého môžete volať na pomoc.

 

Cez obedňajšiu prestávku bude podané občerstvenie.

Účastníci seminára dostanú aj základné materiály a v budúcnosti budú mať možnosť stretávať sa a vymieňať si skúsenosti na „Anjelských stretnutiach“, príp. absolvovať ďalšie semináre na príbuzné témy.

Seminár prebieha v malých skupinách s 3 - 8 záujemcami. Seminár sa koná v Košiciach, na Pražskej 4, (príp. v inom meste, ak bude dostatok prihlásených). Zvyčajne sa koná v sobotu (príp. v nedeľu alebo v iný dohodnutý deň).

 

Seminár vedie Anna Zelenáková - dlhoročná Majsterka Reiki a absolventka školy Doreen Virtue, s certifikátom ACP I a ACP II (Anjelský certifikovaný praktik) a s certifikátom Práca média.

Cena: 50,- EUR

 

Konanie Základného anjelského seminára:


Seminár sa môže uskutočniť na základe dohody a upresnenia termínu v skupine, alebo aj individuálne.

Ak Vás táto metóda zaujala a chcete sa ju naučiť, prihláste sa prosím vopred na tel.č. 0905 475 137, alebo e-mailom na: anka.zelenakova@centrum.sk, alebo osobne na adrese: Podnikateľské centrum, Pražská 4, 1. posch., č. 113, Košice.

www.zdraveteloadusa.sk

Dobrý deň,
návrh rozšírenia zóny plateného parkovania v uvedenej lokalite uvádza ako dôvod spoplatnenia odľahčenie miestnych parkovísk a ulíc. Som obyvateľom dotknutého územia. Pri podujatiach v Steel aréne sa aj pri vypredanom hľadisku a ešte pred výstavbou parkovacieho domu autá návštevníkov nachádzali hlavne na Štúrovej, Jánošíkovej, Žižkovej, a čiastočne na Kukučínovej, Lichardovej a Skladnej ulici. Autom prechádzam týmito ulicami denne, takže si dovolím tvrdiť, že samotná Steel aréna problém na ďalších uliciach netvorila. Obrovským odľahčením počas podujatí je nový parkovací dom. Súhlasím s pánom Fojtíkom - parkovací dom by sa mohol využívať aj mimo podujatí, len treba stanoviť rozumnú cenu za parkovanie v ňom. Čo sa týka návštevníkov mesta, títo majú z dotknutých ulíc pomerne ďaleko do historického centra. Pochybujem, že by tieto ulice využívali na parkovanie. Ak návrh počíta s odľahčením ulíc, ktoré hraničia so súčasnou platenou zónou centra, spôsobí to pravdepodobne iba posun áut vodičov, ktorí nie sú ochotní zaplatiť poplatok v centre, za novú hranicu. Rovnako si myslím, že množstvo vodičov, ktorí využívali doteraz ulice Táborská, Šoltésovej, Južná trieda, sa preorientuje po dokončení Auparku na jeho parkoviská.
V lokalite ulíc Kukučínova až Milosrdenstva sa nenachádzajú žiadne parkoviská. Vodiči, ktorí nemajú možnosť parkovať vo vlastnom dvore, sú nútení parkovať na komunikáciách pri rodinných domoch. Tieto ulice vodičom nič neuľahčujú, sú v zlom stave a napr. pri ich údržbe prichádzajú na rad ako posledné (ako pri upratovaní snehu v zime, tak aj pri opravách výtlkov a dier)! Rovnako si nemyslím, žeby zavedenie poplatkov prinieslo občanom nejaké zlepšenie.
Zavedenie povinného platenia za parkovanie áut v týchto zónach považujem za neopodstatnené! Obyvatelia budú prinútení platiť za rovnakú situáciu v uliciach ako majú teraz. Teraz sa návrh dostal na sumu 25€/rok pre rezidentov. Koľko si Správa majetku mesta vyrúbi o rok, o dva? Tiež sa pýtam, prečo sa návrhu netýkajú aj ďalšie ulice v blízkosti centra (okolie Auparku, Kuzmányho sídlisko, ulice za starou radnicou...)?

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imgoPGCZqSxocv [221.178.182.*]

img18.09.2015 16:20

i4j6Jelz

Ako matka dieťaťa so zdravotnfdm znevfdhodnenedm Ve1m odporfačam jennzodačne integre1ciu. Isteže stojed to veľa ne1mahy aj Ve1s, lebo budete musieť denne spolupracovať s učiteľom, ale keď bude mať postavenfd vfdchovno-vzdele1vaced ple1n na farovni, ktore1 bude zodpovedať miere jej zdravotne9ho znevfdhodnenia, tak bude pomaly ale napredovať. V predpade, že ju de1te do špecie1lnej školy a ona me1 na viac aj podľa odbornedkov bude stagnovať. Prajem veľa sedl ! Oplated sa to !

ODPOVEDAŤ

imgTerrybof [146.185.223.*]

img03.10.2017 01:09

Re: i4j6Jelz

Writing doctoral dissertation is a prerequisite before a PhD degree conferred to you. It usually entails conducting some form of research. Dissertation writing is therefore not among the simplest form of writing you will come across. Dissertation writing process will normally begin by selecting of a topic or a concept. The topic should be on a relevant field and that which would lead to development of new knowledge in the field. While selecting a topic for dissertation writing, ensures that your topic is simple, realistic and attainable. After you have decided on a topic, you need to embark on writing a dissertation proposal. A dissertation proposal is a detailed work plan that provides specific details on how your dissertation project will be conducted. The proposal should contain; an introduction of the topic, the problem statement of your dissertation, objectives, research questions and hypothesis of your study and research methods you plan on using. A proposal in dissertation writing should also contain a literature review. A literature review is a detailed analysis of what other authors have said about your topic of study. The dissertation proposal should also include a work schedule and a budget plan for your dissertation project. After writing your proposal the next step is the collection and analysis of data. There are many approaches for collecting and analyzing data and the choice of these will dependent on the study. Then next is the actual dissertation writing. Dissertation papers should contain all those details included in the proposals. It should also encompass chapters that present the results and finding of the study. Dissertation writing should follow specific structure and style of formatting. This again will vary depending on your study type, institution or field of study. This process of dissertation writing consumes a lot of time and requires a lot of expertise and experience. These sometimes present a challenge to many students when it comes to dissertation writing. We are now providing dissertation writing services. We are offering dissertation papers for a variety of academic fields including; history, sciences, business, psychology and literature among many others. We have highly experienced writers who are also experts in dissertation writing. These dissertation writers are all PhD graduates who have years of practice in writing and have never disappointed when it comes to writing dissertation papers. Our writers will ensure that all the standards for your dissertation writing are adhered to. Though some standard requirement will vary from one dissertation papers to the other, there are some dissertation writing standard requirements that apply to all dissertation papers. One of them is the use of correct language, sentences, spelling and punctuations. Errors committed in such areas my completely alter what you intended to communicate in your dissertations. Another requirement is that your dissertation papers should be original and plagiarism free. To ensure that our papers remain 100 percent original and non-plagiarized we have instructed our writers to always start the writing process from scratch. We also scan all our papers using plagiarism checking software before we hand them over to our client. When you purchase our dissertation writing services, you receive papers that are guaranteed to satisfy your individual needs. This is because all our dissertation papers are custom written which ensures that we are able to adhere to our customers' concerns and focus in meeting their expectations. Our dissertation writing services are also available at affordable prices.

ODPOVEDAŤ

imgWillialamish [146.185.223.*]

img06.05.2017 14:21

Re: i4j6Jelz

Tab Fluoxetine 40mg viagra Holy Water In Italia Acheter Levitra Ligne Belgique Buy Amoxicillin Online Cheaop Cialis 5mg 20mg Did Propecia Work For You Fausse Ordonnance Cialis

ODPOVEDAŤ

img4WVGBwXob8S [177.87.241.*]

img18.09.2015 13:14

xBmFTTvGTJ

Invalidned df4chodcovia mf4žu neobmedzene vykone1vať ze1robkovfa činnosť. Ak praboeteľ invalidne9ho df4chodku s poklesom schopnosti vykone1vať ze1robkovfa činnosť o viac ako 70 % pracuje, mused povinne platiť poistne9 na invalidne9 poistenie, a to vo vfdške 3 % z hrubej mzdy. Vfdška celkove9ho predjmu me1 však vplyv na vfdšku poskytnutfdch predspevkov, ak invalidnfd df4chodca žiada o kompenze1ciu podľa ze1kona č. 447/2008 Z.z. o peňažnfdch predspevkoch na kompenze1ciu ťažke9ho zdravotne9ho postihnutia.zdroj: internet

ODPOVEDAŤ

MzhlNzVkY